هنگام دیگر شدن سال 7078 و 7036  اورمزد شید پنج شنبه ساعت بیست و سی دقیقه به هنگام ایران اهورایی و ساعت هجده به وقت پاریس و ساعت هفده بوقت انگلیس  و ساعت ده بامداد به هنگام لس آنجلس و ساعت سیزده به هنگام تورونتو

خجسته نوروز سال 7036 آریایی میترایی و سال 7078 ایرانی  و سال  2573 شاهنشاهی و سال  2014 زایشی و سال 5773 عبری و سال 1393 گریز تازی

برای بزرگ دیدن نیایش نوروزی اثر سیاوش اوستا روی عکس کلیک کنید

 آگهی های سالنامه سال 7078 ایرانی و 7036 آریایی میترایی و نام و نشان کار و حرفه و افراد ایرانی  کلیک بفرمایید  آگیهای روزشمار آریایی

  ویدیو فلسفه جشن چهارشنبه سوری از سیاوش اوستا

ویدیو نیایش نوروزی

شناسنامه و گذرنامه برتر شما در سراسر جهان بویژه در برابر چشمان بیگانه همین سالنامه 7078 آریایی میترایی میباشد

 مهربان یار گرامی سالنامه هفت هزار ساله غیر دینی و غیر سیاسی میباشد و بر اساس نخستین تمدن بشری که توسط میترا پایه گذاری شده است تنظیم شده است
ما در سال 7078 ایرانی برابر با 7036 آریایی میترایی و 2014 و 2015 زایشی و 1393 تازی هستیم  
 

ما از هر جایگاه موزائیک رنگارنگ ایران که باشیم ایرانی هستیم کرد و لر و بختیاری و سیستانی و ارمنی و تاجیکی و ترکمن و افغانی و گیلکی و مازندرانی و آتورپاتی و خراسانی و کهکولیه ای وبلوچ و دیلمی  و پارسی و دیگر تبار آریائی  به بهره وری از این سالنامه مینازیم و در همه جا از این روزشمار پر افتخار بهره میبریم

در کنگره جهانی نو زرتشتی های جهان *همبستگی فرهنگ جهانی اوستا *  هفجا *  که در نوروز امسال برگزار شد بپاس بزرگداشت رضاشاه بزرگ پدر ایران نوین روزشمار آریایی میترایی ار هنگام پادشاهی او گزیده شد سال 7077 آریایی میترایی

برای چاپ آگهی خود در این سالنامه اینجا کلیک کنید
تلفن  0018182320778  info@7000sal.com
برای دریافت سالنامه آریایی میترایی اینجا کنید

سالنامه سال 7077 آریائی میترایی افتخار جهان اوستائی کلیک کنید 

نام و نشان کار و حرفه و افراد ایرانی آگیهای سالنامه سال 7077 ایرانی کلیک بفرمایید  آگیهای روزشمار آریایی

 

برای دیدن تمامی صفحات سالنامه 7077 آریایی میترایی کلیک بفرمایید

روی نخست جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی

روی دوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی سوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی چهارم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
  صفحات کامل سالنامه  7077 آریایی میترایی
تمامی آگهیهای سالنامه 7077 آریایی میترایی لیست پزشکان و رستورانها و دیگر مشاغل ایرانی در فرانسه

ای اهورامزدا!! آفریننده دانا و توانای ما تو  هستی  و هر دیگرگونی  و شدنی  در اراده تو و به  خواست  و کوشش  و تلاش  ماست ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن

ای دیگر سازنده دلها و دیده ها 
ای گرداننده روزها و شبها 
ای دیگر سازنده بودنها و  تواناییها دیگرگون  ساز بودنمان را به بهترین بودنها

تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و  آرامش بخش و یار جو باش

نیایش نوروزی   از سیاوش اوستا

درود بر پروردگار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در سیاهی و تاریکی آفرید و این دو را از هم، دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود.
درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر، میترا، زرتشت، اسپارتاکوس پیروز ، بودای انسان ساز، کوروش آزادیبخش و رهاننده ی جانباز، مانی و مزدک برابرجو.
درود به بابک خرم دین، خیام کیوان نیشابوری، فردوسی پیروز پارسی، حافظ رند شیراز، مولوی فرزند بلخ و بخارا، عین القضات، سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش، آسایش، آگاهی، خرد و دانش.
درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربانی رامش آفرینی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید، زمستان سرد را به بهار سرسبز، تنهایی را به همراهی، درد را به تندرستی، خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاریم.
پروردگارا در این هنگام دل انگیز و زیبائی که جهان و هستی پایان گردش سالانه زمین بر پیرامون خورشید پرفروغ و آذرخش هستی جشن میگیرید همه ما با هم همآوا و همدل از اهورا مزدای بزرگ خداوند دانائی و توانائی رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای سرشار از آرامش، آسایش، تندرستی، شادی و مهربانی هستیم.
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید.
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگسترانید.

با گرمترین شادباشهای نوروز سال
7077 آریائی میترائی به شما مهربان یاران

 

روزشمار سال 7077 آریایی میترایی

سال بیستم و سوم

اندیشه پی ریز و بنیانگذار  سیاوش اوستا

آرایش : مورگان اوستا

پیوندهای همگانی و پاسخور: سارا

ویراستاری و بخش سینمایی: علی عباسی
با همکاری: سمیرا، و ژانت 

Facebook  Google YouTube Twitter   Myspace   Yahoo Amazon  Bibliothèque National Fr Wikipedia

هنگام دیگر شدن سال 7077 آریائی میترائی

به هنگام پاریس  Paris France

تیر شید سی ام اسپند ماه برابر با بیستم مارس

ساعت دوازده و دو دقیقه 

Tehran/Iran تهران time:

لحظه تحويل سال 7077 آریایی میترایی
ساعت 14 و 32 دقيقه  روز چهارشنبه 30 اسفند 1391 تازی هجري شمسي 

Los Angeles time:

Wednesday March 20th 2013, 04:02 AM
لس آنجلس: ساعت 04:02 صبح زود - چهارشنبه 20 مارس 2013

 

برای دیدن سالنامه ها و آگهیهای سالهای گذشته به پایین همین صفحه بروید

 

چرا سال 7077 آریایی میترایی؟

سالنامه 7077 آریایی میترایی

هفت هزار سال تمدن شهر سازی و شهریگری ایران و 77 سال از آنروزی که رضا شاه بزرگ نوسازی و مدرنیزاسیون ایران را آغاز کرد. رضا شاه بزرگ که از تهیدستی و سربازی به پادشاهی رسید میخواست جمهوری ایران را پایه بگذارد که روحانیون مخالفت کردند رضا شاه  اقتدار روحانیت را محدود کرد و نظام آموزشی را از آنها گرفته و مدرسه و دانشگاه را آفرید و زنان را از پوشش سیاه تازیان رهانید وهمو نام خانوادگی و شناسنامه را آورده و دانشجو بخارج روان کرده و راه آهن و جاده های آسفالت و تاریخ خورشیدی را بما ارمغان داد و بخاطر پیشگیری از ورود نیروهای بیگانه به ایران اعلام بیطرفی کرد و به یهودیان سراسر جهان امکان داد تا با مراجعه به سفارتخانه های ایران گذرنامه ایرانی گرفته و از طریق ایران به اسرائیل رفته و جانشان را از نازیها برهانند

امروز پس از بیش از شصت سال که انگلیس و آمریکه که اروپا را از نازیها نجات دادند همچنان خود را طلبکار کشورهای اروپایی دانسته و نفوذ بالایی در اروپا دارند اما رضا شاه نمیخواست تا ایران ما بسان امروز پس از اشغال مستعمره انگلیس باشد...

برای آگاهی از چون و چرای سالنامه 7077 آریایی میترایی کتاب من با خدا رقصیدم را بخوانید و نیز به این ویدیو گوش کنید

ای اهورا مزدا  آفریننده دانا و توانای ما تو هستی  و هر دیگرگونی و شدنی در اراده تو و تلاش و کوشش ما شدنی است ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن!

ای دیگر سازنده دلها و دیده ها و ای گرداننده روزها و شبها! ای دیگر سازنده بودنها و توانائیها ! دیگر ساز بودنمان را به برترین و بهترین و شادترین بودنها.

تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و آرامش بخش و یار جو و خردمند و خوش اندیش باش

 

Video این ویدیو را نیز ببینید

 

 
 
 
 

چرا سال 7077 آریایی میترایی؟

برای آگاهی از چون و چرای سالنامه 7077 آریایی میترایی کتاب من با خدا رقصیدم را بخوانید و نیز به این ویدیو گوش کنید

video

ویدیوی نیایش نوروزی برای دیدن کلیک کنید

ترانه شاد نوروزی

هنگام دیگر شدن سال 7077 آریئی میترائی در سراسر جهان

Wed= Wednesday, March 20, 2013  
Thu= Thursday, March 21, 2013 
 

PLEASE NOTE:
(Daylight Saving Time (DST) might apply: +1 hour)

 

Accra (Ghana) Wed 11:00 AM
Addis Ababa (Ethiopia) Wed 2:00 PM
Adelaide (Australia) Wed 9:30 PM
Algiers (Algeria) Wed 12:00 Noon
Almaty (Kazakhstan) Wed 5:00 PM
Amman (Jordan) Wed 1:00 PM
Amsterdam (Netherlands) Wed 12:00 Noon
Anadyr (Russia) Wed 11:00 PM
Anchorage Wed 3:00 AM
Ankara (Turkey) Wed 1:00 PM
Antananarivo Wed 2:00 PM
Asuncion (Paraguay) Wed 8:00 AM
Athens (Greece) Wed 1:00 PM
Atlanta Wed 7:00 AM
Auckland (New Zealand) Midnight Wed
Baghdad (Iraq) Wed 2:00 PM
Bangalore (India) Wed 4:30 PM
Bangkok (Thailand) Wed 6:00 PM
Barcelona (Spain) Wed 12:00 Noon
Beijing (China) Wed 7:00 PM
Beirut (Lebanon) Wed 1:00 PM
Belgrade (Serbia) Wed 12:00 Noon
Berlin (Germany) Wed 12:00 Noon
Bogota (Colombia) Wed 6:00 AM
Boston Wed 7:00 AM
Brasilia Wed 8:00 AM
Brisbane (Australia) Wed 9:00 PM
Brussels (Belgium) Wed 12:00 Noon
Bucharest Wed 1:00 PM
Budapest (Romania) Wed 12:00 Noon
Buenos Aire (Argentina) Wed 8:00 AM
Cairo (Egypt) Wed 1:00 PM
Calgary (Canada) Wed 5:00 AM
Canberra (Australia) Wed 10:00 PM
Cape Town (South Africa) Wed 1:00 PM
Caracas (Venezuela) Wed 6:30 AM
Casablanca (Morocco) Wed 11:00 AM
Chicago Wed 6:00 AM
Columbus Wed 7:00 AM
Copenhagen (Denmark) Wed 12:00 Noon
Dallas Wed 6:00 AM
Dar es Salaa Wed 2:00 PM
Darwin Wed 8:30 PM
Denver Wed 5:00 AM
Detroit Wed 7:00 AM
Dhaka (Bangladesh) Wed 5:00 PM
Doha (Qatar) Wed 2:00 PM
Dubai (UAE) Wed 3:00 PM
Dublin (Ireland) Wed 11:00 AM
Edmonton Wed 5:00 AM
Frankfurt (Germany) Wed 12:00 Noon
Guatemala Wed 5:00 AM
Halifax Wed 8:00 AM
Hanoi (Vietnam) Wed 6:00 PM
Harare Wed 1:00 PM
Havana (Cuba) Wed 6:00 AM
Helsinki (Finland) Wed 1:00 PM
Hong Kong Wed 7:00 PM
Honolulu (Hawaii) Wed 1:00 AM
Houston Wed 5:00 AM
Indianapolis Wed 7:00 AM
Islamabad (Pakistan) Wed 4:00 PM
Istanbul (Turkey) Wed 1:00 PM
Jakarta (Indonesia) Wed 6:00 PM
Jerusalem Wed 1:00 PM
Johannesburg (South Africa) Wed 1:00 PM
Kabul (Afghanistan) Wed 3:30 PM
Karachi (India) Wed 4:00 PM
Kathmandu (Nepal) Wed 4:45 PM
Khartoum (Sudan) Wed 2:00 PM
Kingston Wed 6:00 AM
Kinshasa Wed 12:00 Noon
Kiritimati Thu 1:00 AM
Kolkata Wed 4:30 PM
Kuala Lump (Malaysia) Wed 7:00 PM
Kuwait City Wed 2:00 PM
Kyiv Wed 1:00 PM
La Paz (Bolivia) Wed 7:00 AM
Lagos (Nigeria) Wed 12:00 Noon
Lahore (Pakistan) Wed 4:00 PM
Las Vegas Wed 4:00 AM
Lima (Peru) Wed 6:00 AM
Lisbon (portugal) Wed 11:00 AM
London (UK, England) Wed 11:00 AM
Los Angeles Wed 4:00 AM
Madrid (Spain) Wed 12:00 Noon
Managua (Nicaragua) Wed 5:00 AM
Manila Wed 7:00 PM
Melbourne (Australia) Wed 10:00 PM
Mexico City Wed 5:00 AM
Miami Wed 7:00 AM
Minneapolis Wed 6:00 AM
Minsk (Belarus) Wed 2:00 PM
Montevideo Wed 8:00 AM
Montreal Wed 7:00 AM
Moscow (Russia) Wed 3:00 PM
Mumbai (India) Wed 4:30 PM
Nairobi (Kenya) Wed 2:00 PM
Nassau Wed 7:00 AM
New Delhi Wed 4:30 PM
New Orlean Wed 6:00 AM
New York Wed 7:00 AM
Oslo (Norway) Wed 12:00 Noon
Ottawa Wed 7:00 AM
Paris (France) Wed 12:00 Noon
Perth Wed 7:00 PM
Philadelphia Wed 7:00 AM
Phoenix Wed 4:00 AM
Prague (Czech Republic) Wed 12:00 Noon
Rabat (Morocco) Wed 11:00 AM
Reykjavik (Iceland) Wed 11:00 AM
Rio de Janeiro (Brazil) Wed 8:00 AM
Riyadh (Saudi Arabia) Wed 2:00 PM
Rome (Italy) Wed 12:00 Noon
Salt Lake City Wed 5:00 AM
San Francisco Wed 4:00 AM
San Juan Wed 7:00 AM
San Salvador (El Salvador) Wed 5:00 AM
Santiago (Chile) Wed 7:00 AM
Santo Doming Wed 7:00 AM
Sao Paulo (Brazil) Wed 8:00 AM
Seattle Wed 4:00 AM
Seoul (South Korea) Wed 8:00 PM
Shanghai (China) Wed 7:00 PM
Singapore Wed 7:00 PM
Sofia Wed 1:00 PM
St. John's (Canada) Wed 8:30 AM
Stockholm (Sweden) Wed 12:00 Noon
Suva (Fiji) Wed 11:00 PM
Sydney (Australia) Wed 10:00 PM
Taipei (Taiwan) Wed 7:00 PM
Tallinn Wed 1:00 PM
Tashkent (Uzbekistan) Wed 4:00 PM
Tegucigalpa Wed 5:00 AM
Tehran (Iran) Wed 2:30 PM
Tokyo (Japan) Wed 8:00 PM
Toronto Wed 7:00 AM
Vancouver (Canada) Wed 4:00 AM
Vienna (Austria) Wed 12:00 Noon
Warsaw (Poland) Wed 12:00 Noon
WashingtonDC Wed 7:00 AM
Winnipeg (Canada) Wed 6:00 AM
Yangon (Burma) Wed 5:30 PM
Yerevan (Armenia) Wed 3:00 PM
Zagreb (Croatia) Wed 12:00 Noon
Zürich (Switzerland) Wed 12:00 Noon

 

 

 

 

برای سفارش سالنامه سررسید 7033 آریایی میترایی و پرداخت با کارت بانکی یا پی پال کلیک بفرمائید

توجه بفرمائید که  سالنامه امسال در اندازه 20 در 15 سانتی متر چاپ شده است که صفحات و فضای زیادی برای یادداشتهای روزانه و شماره تلفن و آدرس ایمیل و نت های روزانه شما دارد و تمامی روزهای تاریخی هر ماه در صفحه ای جداگانه بهمراه نیازمندیهای فرانسه  و لیست کامل پزشکان ایرانی شاغل در فرانسه و تعدادی آسم و آدرس مفید در جهان

برای دیدن آن لاین و یا چاپ سالنامه 7033 آریائی میترائی بطور کامل و بهمراه کل آگهیها اینجا کلیک کنید

Agenda 7033 et Annuaire des Pesres (Iranien) en france آگهیها و  روزشمار سال 7033 آریائی میترائی 

هنگام دیگر شدن سال 7033 آریائی میترائی

 مهشید دو شنبه نخستین روز فروردین ماه

  بیست و یکم ماه مارس 2011

 به هنگام پاریس ده دقیقه پس از نیمه شب

به هنگام تهران دو و چهل دقیقه بامداد

   به هنگام لندن ساعت بیست و سه و بیست دقیقه یکشنبه بیستم مارچ

به هنگام لس آنجلس پانزده و ده دقیقه یکشنبه بیستم مارچ

 به هنگام تورنتو هژده و ده دقیقه بیستم مارچ

روزشمار سال ۷۰۳۳ آریائی میترائی

برابر با ۱۳۹۰ تازی تاریخ تازش تازیان به تمدن هزاران ساله ایران
۱۴۳۲ و ۱۴۳۳ اسلامی تاریخ گریز پیامبر اسلام از مکه به روستای یثرب 
سال ۵۷۷۱ و ۵۷۷۲ یهودی تاریخ پیدایش آدم و حوا  
سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تاریخ میلاد عیسی مسیح
برای اگاهی از چون و چرائی تاریخ هفت هزار ساله   آثار سیاوش اوستا را بخوانید

 هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد

www.7000sal.com
 
 

http://7000sal.com

سالنامه 7032  آریائی میترائی

برابر با 1389 تازی خورشیدی

1431/1432  تازی قمری

2010/2011  میلادی

 5770/5771  عبری

 این سالنامه پر افتخار چون همه ساله هنگامه دیگرشدن سال نو برای سراسر جهان و  یادروزهای تاریخی و نیازمندیها و لیست کامل پزشکان ایرانی در فرانسه را همراه دارد

برای نگهداری این سالنامه در کامپیوتر خود و یا چاپ آن و یا برای فرستادن برای دیگر یاران به 7000سال دات کام بروید و یا همینجا کلیک کنید

http://7000sal.com

برای دیدن آن لاین و یا چاپ سالنامه 7032 آریائی میترائی بطور کامل و بهمراه کل آگهیها اینجا کلیک کنید

 

برای دیدن سالنامه ۷۰۳۱ برابر با ۱۳۸۸ اینجا کلیک کنید

7031 Arien Mitraique= 2009 & 2010

برای دیدن آگهیها   و سالنامه اینجا کلیک کنید

برای سفارش سالنامه جیبی و یا سررسید روی

Buy Now

کلیک کنید و هم اکنون با کارت بانکی پرداخت کنید و سفارش را درب خانه یا کار دریافت کنید
سالنامه جیبی ۷۰۳۱ آریائی میترائی  در شهرفرنگ پاریس سه یورو  وارسال حداقل دو عدد  به هر گوشه جهان  ده یورو

Order سفارش سالنامه جیبی

برای سفارش اینجا کلیک کنید

 

بهای سررسید سال ۷۰۳۱ آریائی میترائی  در اندازه ۳۰ در ۲۰ در شهرفرنگ  پاریس دوازده یورو و ارسال آن به هر گوشه جهان دوازده یورو

Order Agenda سفارش سررسید

 

برای سفارش اینجا کلیک کنید

هنگام یگر شدن سال ۷۰۳۱  آریائی میترائی
 
ناهید شید آدینه ۳۰ اسپند ماه برابر با بیستم مارس ۲۰۰۹ و ۲۲ ربیع اول سال ۱۴۳۰ و ۱۳۸۸  گریز پیامبر اسلام از مکه به مدینه
به هنگام تهران ساعت ۱۵ و چهار دقیقه
به هنگام پاریس  ساعت ۱۲ و ۳۴ دقیقه
به هنگام لندن ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه
به هنگام نیویورک و تورنتو ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه بامداد
به هنگام لس آنجلس ساعت ۳ و ۳۴ دقیقه
سال ۷۰۳۱ آریائی میترائی بر همه شما مهربان یاران  شاد و فرخنده باد
ازسیاوش اوستا

مهربان یار گرامی اگر میخواهید نام و تلفن و آدرس شما د

  85; سالنامه ۷۰۳۱ آریائی میترائی که تا چند روز دیگر منتشر میشود بیاید هم اکنون با خانم سارا به شماره های زیر زنگ بزنید

+331 42 89 59 95  +331 45 61 21 37  +336 17 55 61 71

 

happy new year 7030 با شادباش خجسته نوروز سال ۷۰۳۰ آريائی ميترائی 

هنگام ديگر شدن سال ۷۰۳۰ آريائی ميترائی هنگام دیگرشدن سال : پارس اورمزد شید پنج شنبه اول فروردین ماه برابر با ۲۰ مارس ساعت شش و چهل و هشت دقیقه بامداد و تهران ساعت نه و هژده دقیقه بامداد

برای سفارش اين سالنامه و هديه دادن آن به ديگران اينجا کليک کنيد
دو جلد ده دلار و پنج جلد بيست دلار و ده جلد سی و پنج دلار که هزينه پست را نيز برای سراسر جهان شامل ميشود

 

 

 

 

سال ۷۰۳۰  

آریائی میترائی

برابر با ۱۳۸۷  خورشيدی تازی

 ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مسيحی

۵۷۶۸  و ۵۷۶۹ کلیمی

آگهی های سالنامه ۷۰۳۰ آریائی میترائی

 
 
 
 
 

happy new year 7029 با شادباش خجسته نوروز سال ۷۰۲۹ آريائی ميترائی 

هنگام ديگر شدن سال ۷۰۲۹ آريائی ميترائی
به زمان تهران تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت سه و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه بامداد
به زمان پاريس تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت يک و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه پس از نيمه شب
به زمان لس آنجلس  بهرام شيد سه شنبه آخر اسپند ماه برابر با ۲۰ مارس ساعت شانزده و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه

سالنامه هفت هزار ساله آريائی ميترائی برترين افتخار هر انسان آزاده و آريائی

Agenda de l'année 7029 Perse=21/03/2007-20/03/2008

در سراسر فرانسه بدون ماهواره و کابل و بدون آبونمان تلويزيون مهر را بيست و چهار ساعت ببينيد

7029
Persane Mitraique
2007-2008 Chrétien  et 6007-6008 fm  et 5767-5768 Juive et 1386, 1427-1428 Islamique

سالنامه ۷۰۲۹ آريائی ميترائی

 Farvardin فروردين

هفته نخست فروردين
هفته دوم فروردين
هفته سوم فروردين

هفته چهارم فروردين

 هفته پنجم فروردين ماه

 Ordibehesht ارديبهشت

هفته نخست ارديبهشت

 هفته دوم ارديبهشت
 هفته سومارديبهشت

 هفته چهارم ارديبهشت

 

 Khordad خرداد

هفته نخست خرداد

 هفته دوم خرداد
 هفته سوم خرداد

 هفته چهارمخرداد

  هفته  پنجم خرداد

 Tir تير

هفته نخست تير

 هفته دوم تير
 هفته سوم تير

 هفته چهارم تير

 

Mordad مرداد

هفته نخست مرداد

 هفته دوم مرداد

 هفته سوم مرداد

 هفته چهارم مرداد

 هفته چهارم مرداد

Shahrivar شهريور

هفته نخست شهريور
هفته دوم شهريور
هفته سوم شهريور
هفته چهارم شهريور

 

Mehr مهر

هفته نخست مهر
هفته دوم مهر
هفته سوم مهر
هفته چهارم مهر
 

Aban آبان

هفته نخست آبان
هفته دوم آبان
هفته سومآبان
هفته چهارم آبان

Azar آذر

هفته نخست آذر
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر
هفته چهارم آذر

هفته پنجم آذر ماه

Dey دی

هفته نخست دی
هفته دوم دی
هفته سوم دی
هفته چهارم دی
 

Bahman بهمن

هفته نخست بهمن
هفته دوم بهمن
هفته سوم بهمن
هفته چهارم بهمن
 

Espand اسپند

هفته نخست اسپند
هفته دوم اسپند
هفته سوم اسپند
هفته چهارم اسپند

هفته پنجم  اسپند ماه

 
 
 
 

 

 

برای سفارش سالنامه و هديه نمودن آن به ياران اينجا کليک کنيد

برای ديدن سالنامه ۷۰۲۸ آريائی ميترائی اينجا کليک کنيد

Your publicity for the 7029 calendar, Votre publicité pour le calendrier 7029
Aria7000
Mehr Tv
Radio Ava Iran
Shahr é Farang
 

Pages jaunes-  

Persian Yellow Pages

 آگهيهای سالنامه هفت هزار ساله شامل اروپا و آمريکا بهمراه ليست کامل پزشکان ايرانی مقيم فرانسه و شماره تلفنهای هنرمندان و نويسندگان و برنامه سازان راديو و تلويزيون ايرانی در سراسر جهان و هنگامه ديگر شدن سال=لحظه تحويل سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7030

Ariai, Mitrai

2008-2009 Chrétien  et  6008-6009 FM

5768-5769 Juive et 1387, 1429-1430 Islamique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پانزده کانال تلویزیونی ما را بزبانهای پارسی و فرانسوی و انگلیسی با یک کلیک ببینید

Regarder nos Chaînes TV & Radio en Persane, Français & en Anglais
Look at our Channels TV & Radio in Persian, French & in English
Mehr Tv 3 En Français

Mehr Tv 2 In Engliche

MehrTv 1  Parsi  مهرتی وی
Notre Radio En Français Radio Ava Iran  همه روزه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ بهنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را لایو ببینید و با ما سخن بگوئید

 

   
Golpa Tv    
Ahooramazda Tv Iran Cinema Tv Zartosht Tv
Marshall Tv Sara Tv Shiva TV
Mehr Tv 4 Parsi www.PersianCnn.Tv

Mardom Tv

Pars Tv News TVخبر ثابت ایمانی  AFL Tv
Markazi Tv OI Tv E2 Tv
Tapesh Tv VOA Tv Payam Tv
Pen Tv   MeybodiTv AriyaMehrTv

 

 
 
 
 
 
 

تلویزیون مهر را از سه طریق ببینید

 

 آلبوم عکسهای سياوش اوستا

گالری عکس

چاپ تمبر پور سينا در فرانسه

به کمک مالی شما نيازمنديم

بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا

از ميترا تا محمد نگارش سال ۱۹۸۱

ميترا پايه گذار شهريگری در جهان تاريخ نگارش سال ۲۰۰۵

سرگذشت فردوسی توسی

 خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرد

نمايشنامه همشهری

حسن عباسی قلابی

 نيايش نوروزی از زبان سياوش اوستا

سياوش اوستا و فرهاد

دينداری و خردگرائی

ديدار در پاريس

ترور در پاريس

 هويت ملی و تاريخ آريائی

سياوش اوستا در سنای فرانسه

نفوذ انديشه ها سياوش اوستا

شريعتی دروغ بزرگ

منم آن فرح زيبا

خيام و اين جهان فرسوده

زرتشتی و اوستائی بودن

کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی

 

زندگينامه  سياوش اوستا

مجموعه آثار

آخرين مقاله

نشانی و پيوند و تلفن و فاکس و ايميل

آثارجنجالی

 جوائز و نشانها و افتخاراتی جهانی که  سياوش اوستا  آفريده است

ليست آثار سياش اوستا در کتابخانه ملی فرانسه

آثار سياوش اوستا در آمازون  Amazon

سالنامه ۷۰۰۰

ارشاد به پاسخوری سياوش اوستا

نخستين روزنامه ای بود که در سال ۱۹۸۰ در ايران توقيف شد

تلويزيون مهر

راديو آوای ايران

سفارش آثار

گفتگوهای سياوش اوستا

انستيتو لپ

نمونه ای از فعاليتهای فرهنگی هنری

نمونه کوچکی از آنچه انديشمندان  درباره سياوس اوستا  نوشتند

پيوندهای زناشوئی  بسبک آريائی

نامهاي تازي

وحشت جمهوری اسلامی از قلم سياوش اوستا حسن عباسی

کتاب آدم و حوا

آئين اوستا

سرگذشت حافظ رند شيراز

 
 
 
 
سايت سياوش اوستا به پارسی 
 
سايت سياوش اوستا به انگليسی 
 
سايت سياوش اوستا به فرانسوی 
 

برای سفارش سالنامه و هديه نمودن آن به ياران اينجا کليک کنيد

آرشيو سالنامه های گذشته 

7028

7027

7026

7025

7024
بهار     تابستان   پائيز    زمستان    ۷۰۲۷ آريائی
 

برای اينکه نام و آگهی شما در سالنامه جيبی آريائی ميترائی پر افتخار امسال درج شود هم اکنون با خانم سارا تماس بگيريد بشتابيد زيرا زمان زيادی نداريد برای پر کردن فرم و آگاهی از هزينه اينجا کليک کنيد

Tel : Sarah: +33 (0) 1 42 89 59 95    

+33 (0) 6 17 55 61 71

ليست نيازمنديها شامل انجمنها سازمانها کسبهای ايرانی و پزشکان و هنرمندان و برنامه سازان و سازمانهای سينمائی و غيره

 

آگيهای سالنامه ۷۰۲۹ شامل رستورانها پزشکان وکلا فروشگاهها آموزشگاه ها هتلها و

 

دد نباله آگهيهای سالنامه ۷۰۲۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

happy new year 7029 با شادباش خجسته نوروز سال ۷۰۲۹ آريائی ميترائی 

هنگام ديگر شدن سال ۷۰۲۹ آريائی ميترائی
به زمان تهران تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت سه و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه بامداد
به زمان پاريس تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت يک و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه پس از نيمه شب
به زمان لس آنجلس  بهرام شيد سه شنبه آخر اسپند ماه برابر با ۲۰ مارس ساعت شانزده و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه

 

08paris.com  راهنمای ايرانيان و صفر هشت مشاغل ايرانی در پاريس فرانسه

TEL: +33 (0) 1 42 89 59 95  +33 (0) 6 17 55 61 71

 

 

www.7000sal.com

 
 

08paris.com  راهنمای ايرانيان و صفر هشت مشاغل ايرانی در پاريس فرانسه

برای نشان دادن سربلندی و افتخار و ميراث فرهنگی ايرانی به دوستان و همکاران و همکلاسيهای ايرانی و غيرايراني در سراسر جهان بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی

Agenda 7029 ariai,mitrai =2007
توجه بفرمائيد که بر اساس وجدان آزاد انسانی چاپ اين سالنامه ممنوع ميباشد آنرا سفارش بدهيد